Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Ruokolahti
 
Ohtaniemen tila
 
Kuvaus:

Ohtaniemen rakennusryhmä on Etelä-Karjalan parhaiten säilyneitä talonpoikaistiloja. Alkuperäinen, 1800-luvulta oleva rakennuskanta on ryhmitetty umpipihan muotoon. Suuri puinen päärakennus on vuosisadan vaihteesta. Navetan alaosa on kiveä, yläosa hirttä. Vanhat aitat ja tuparakennus täydentävät pihakokonaisuutta.