Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kajaani
 
Kajaanin seminaarialue
 
Kuvaus:

Kajaanin seminaarialueen rakennuksetovat vanhimmilta osin vuosilta 1901-05 (J.Ahrenberg). Uusi päärakennus on vuodelta 1930 (YRY).