Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kuhmo
 
Lentuankoski
 
Kuvaus:

Luonnontilaisen Lentuankosken historiaan liittyy muistoja tervankuljetuksesta ja uitosta. Kosken lähellä on maastossa yhä havaittavissa tervahaudan pohjia.