Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Ruokolahti
 
Vanha Savonlinna-Viipuri maantie - vrt. Rautjärvi
 
Kuvaus:

Savonlinnan ja Viipurin välinen vanha maantie kulkee Ruokolahdelta Rautjärvelle. Nykyinen tie noudattaa linjaukseltaan vanhaa tietä, mutta on keinopäällystetty.