Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Paltamo
 
Melalahden kylä ja ympäröivä kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Melalahden kylässä on ollut kalkkilouhos jo 1600-luvulla ja viimeksi täältä louhittiin kalkkia 1918-21. Kumpuileva rantaviljelymaisema lukeutuu Kainuun vanhimpiin pysyvän asutuksen kerrostumiin. Kylän edustalla on Kalmosaari, jota on käytetty muinoin tilapäishautausmaana. Viljelysten läpi kulkee kylätie, jonka varrella on vanhaa rakennuskantaa. Kylän työväentalo on rakennettu yhteisvoimin 1916-22. Rusalassa on kaksi aitta, joista vanhempi vuodelta 1760.