Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Puolanka
 
Aittokylän vaaraviljelymaisema
 
Kuvaus:

Aittokylän vaaraviljelymaisema kuuluvat mm. Heikkilän vanha päärakennus sekä kolme aittaa, joista vanhin vuodelta 1688, vilja-aitta vuodelta 1818 ja vaateaitta vuodelta 1861.