Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Puolanka
 
Askanmäen vaara-asutus
 
Kuvaus:

Askanmäki lukeutuu rakennuskannaltaan Kainuun parhaiten säilyneisiin vaarakyliin. Maalaamattomat rakennukset ovat pääosin 1800-luvulta. Maiseman ajallista syvyyttä lisäävät savupirttinä toiminut rakennus, joka on mahdollisesti 1600-luvulta sekä uhripuiksi mainittu kuusikko.