Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Puolanka
 
Suolijärven kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Suolijärven pohjoisrannan laajaa viljelysmaisemaa halkoo pieni joki. Kylän edustalla on vanha hautasaari. Perinteistä rakennuskantaa on säilynyt varsin paljon. Suolijärven aitat ovat poikkeuksellisen iäkkäitä: Uusi-Pekkalan aitat ovat vuodelta 1636 ja 1700-luvulta. Vanhoja aittoja on myös Ranta-Pekkalassa ja Mäkelässä.