Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Ristijärvi
 
Hiisijärven kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Hiisijärven kulttuurimaisema muodostaa laajan kokonaisuuden, jolle on leimallista vedenlaskun1761 paljastamat rantahietikot. Hiekkaselänteillä on lukuisia tervahaudan pohjia sekä tervatien ura. Päärakennusten lisäksi kylässä on vanhoja 1700-luvun aittoja mm. Pekolassa, Myllyvaarassa ja Harjulassa.