Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Parikkala
 
Tarnalan kylämaisema
 
Kuvaus:

Tarnalan kylän rakennuskanta on vaihtelevan ikäistä. Uudisrakennukset sopeutuvat hyvin vanhaan kylärakenteeseen ja asutuksen sijainti järvenrannasta kohoavilla mäenharjanteilla luo kauniin maisemakokonaisuuden.