Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Sotkamo
 
Naapurivaaran vaaraviljelymaisema
 
Kuvaus:

Naapurivaaran kainuulaisittain tyypillinen lakiasutus on sijoittunut nauhamaisesti kylätien varteen. Selänteeltä on laajat näkymät pohjoiseen ja etelään, jossa katse kohtaa Nuasvaaran ehjän kylämaiseman.