Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Sotkamo
 
Pohjavaaran vaara-asutus
 
Kuvaus:

Pohjavaaran viljellyltä selänteeltä avautuvat avarat näköalat ympäröiville vaaroille. Rakennusten ympärillä on peltoaukeita, niittyjä sekä vanhan kaskikulttuurin aikaansaamia sekametsiä.