Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Suomussalmi
 
Raatteen tie
 
Kuvaus:

Raatteen tie tuli kuuluisaksi talvisodan taisteluista. Sen varsilla on maatuneita taisteluasemia. Tie rakennettiin 1915-19 tuon ajan työllisyystöinä. Tien itäpäässä, Raatteessa on säilynyt maamme vanhin rajavartioasema. Vuonna 1923 rakennettu asema on museona.