Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Vaala
 
Manamansalon kulttuurimaisema saaren pohjoisosassa
 
Kuvaus:

Manamansalo on Oulujärven suurin saari. Kylän asutus on sijoittunut saaren suojaiselle koillisrannalle. Kylän vanhin kirkko on sijainnut 1500-luvulla Kaivannonsalmen rannalla. Manamansalon kylässä onperinteistä rakennuskantaa lähinnä Kaaresperässä sekä Kivarinperässä Haatajan tilalla.