Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Vaala
 
Lamminahon rakennusryhmä, Niskankylä
 
Kuvaus:

Lamminahon rakennusryhmä Oulujoen törmällä muodostuu 30 rakennuksesta, joista loitommalla sijaitsevat, 1700-luvun lopussa rakennetut aitat muodostavat oman ryhmänsä. Pihapiiri on vuodelta 1813 peräisin olevan päärakennuksen, samanikäisten pikkuaittojen, aittarivin sekä navetan ja tallin rajaama. Lamminaho hyvin säilyneine rakennuksineen kuvastaa poikkeuksellisen monipuolisesti peräpohjalaista rakennusperinnettä ja kirvesmiesten kädentaitoja.