Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Vaala
 
Nuojuan voimalaitos
 
Kuvaus:

Nuojuan 1954 (A.Ervi) valmistunut voimalaitos liittyy Oulujoen suurisuuntaiseen valjastamiseen 1940- ja 1950-luvuilla. Myös alueen kiviset asuinrakennukset ovat Ervin suunnittelemia.