Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Vaala
 
Keisarintie
 
Kuvaus:

Kainuun vanhimmaksi tieksi mainittu Keisarintie rakennettiin alkuaan 1600-luvulla yhdistämään Oulun ja Kajaanin linnat. Perimätieto on erheellisesti yhdistänyt tiehen Aleksanteri I:n Suomen matkan 1819, mistä tien nimi.