Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Forssa
 
Kalliomäen asuinalue ja Forssan kirkko
 
Kuvaus:

Kalliomäen tiiviin pientaloalueen asuttaminen liittyy kiinteästi Forssan teollistumiseen. Jo tätä ennen alue oli ollut Linikkalan kylän mäkitupa-aluetta. 1870-luvulla Forssa Osakeyhtiö jakoi tämän Ronttismäeksi kutsutun alueen linjoihin ja vuokrasi pienet tontit työväestölleen. Alue rakentui 1880- ja 1890-luvuilla nykyiseen mittaansa. Valtaosa Kalliomäen rakennuskannasta on 1800-luvun puolelta, joskin myös uudisrakentamista on tapahtunut. Toisella linjalla sijaitsee entinen Sirénin mökki, joka on nykyisin tehtaalaismuseona.
-Forssan tehdasyhdyskunta rakensi oman kirkon 1914-18 (J. Stenbäck). Malliltaan tämä punatiilinen kirkko on pitkäkirkko, jonka kummallakin sivulla sijaitsevat runkohuonetta matalammat ristivarret. Kirkon lounaiskulmasta kohoaa epäsymmetrisesti korkea, terävähuippuinen torni. Kummulla kohoava kirkko muodostaa yhdessä viereisen, 1911 valmistuneen pappilan (J.Ehlers) kanssa rakennusajaltaan yhtenäisen kokonaisuuden.