Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Hattula
 
Hattulan vanhan kirkon maisema
 
Kuvaus:

Hattulan keskiaikainen Pyhän Ristin kirkko on muurattu tiilestä 1300-luvulla samanaikaisesti Hämeen linnan tiilisen rakennusvaiheen kanssa. Kirkon runkohuone on holvattu kolmilaivaiseksi.Siihenen liittyvät sakaristo ja asehuone antavat kirkolle ristimäisen muodon. Nykyinen asehuone on vasta keskiajan lopulta ja poikkeaa osittain harmaakiviseinäisenä muusta rakennuksesta. Kirkon ulkoarkkitehtuurille antavat leimansa korkeat päädyt, tiiliset tukipylväät ja niukka tiilikoristelu. Kirkkosalin rikas kalkkimaalauskoristelu on 1500-luvun alkupuolelta. Lohjan kirkon ohella Hattula on maamme merkittävimpiä kuvakirkkoja. Maalausten pääaiheena on Kristuksen elämänvaiheet. Kirkon ympärillä on laaja kirkkotarha, jota on käytetty myös hautausmaana. Harmaakiviseen aitaan liittyy kaksi kivestä ja tiilestä muurattua porttirakennusta, joista pohjoinen on keskiajalta eteläisen ollessa uuden ajan alkupuolelta. Alaosaltaan harmaakivisen kellotapulin yläosa rakennettiin 1813 (IK). Tiilinen, rapattu pitäjänmakasiini on vuosilta 1838-40. Rakennus on nykyisin museokäytössä. Hattulan kirkon maisemallinen merkitys on erittäin suuri, sillä se näkyy Hurttalan peltojen yli radalle saakka. Peltojen keskellä sijaitsevassa metsäsaarekkeessa on Kalliolan tilan tasapainoinen rakennusryhmä. Viime vuosikymmenen aikana tämä arvokas kirkkomaisema on kärsinyt harkitsemattomasta uudisrakentamisesta.