Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Hattula
 
Tyrvännön kirkko ja Suotaalan kylän kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Suotaalan kylän pitkästä asutushistoriasta kertovat alueen rautakautiset kalmistot. Antialan kalmistoon liittyy myös harvinainen, noin 50 metrin pituinen kivetty polku. Suotaalan kyläkeskus antaa vielä kuvan vanhasta raitinvarsiasutuksesta, vaikkakin useimmat talot on jakotoimitusten seurauksena siirretty. Vain Mattilan, Anttilan ja Heikkilän talot ovat jääneet. Tyrvännön vanha puukirkko muodostaa näkyvän maamerkin Suotaalan kylän kulttuurimaisemassa. Pitäjänmuseona toimiva lainamakasiini on vuodelta 1850.
-Tyrvännön puukirkko on rakennettu 1799-1800 (M.Åkerblom). Malliltaan se on sisäviisteinen, tasavartinen ristikirkko. Kirkon muotoa on muutettu myöhempien korjausten yhteydessä. Kellotorni sai nykyisen muotonsa vuoden 1902 korjauksessa (H.R.Helin). Myös kirkon sisätilat ja ulkovuoraus uusittiin tässä korjauksessa. Kirkkoa ympäröi vanha hautausmaa.