Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Savitaipale
 
Kärnäkosken ja Partakosken linnoitukset
 
Kuvaus:

Kärnäkosken linnoitus rakennettiin 1791 osana venäläisten Kaakkois-Suomen linnoitusketjua Ristiina-Lappeenranta -tien ja Saimaan venäläisen tykkivenelaivaston suojaksi. Jo aiemmin, Turun rauhan jälkeen, oli Partakoskessa aloitettu linnoitustyöt ja varustukset korjattiin nyt samassa yhteydessä. Kärnäkosken linnoitus on vallien osalta paremmin säilynyt ja sitä on viime vuosina korjattu museoviraston toimesta. Linnoituslaitteita yhdistää vanha, maisemallisesti arvokas Partakosken tie. Kärnäkosken kaksiaukkoinen kiviholvisilta on vuodelta 1886 ja yhdessä 1830-luvulla rakennetun myllyn kanssa se muodostaa kiintoisan kokonaisuuden. Myös Partakosken kauniissa koskimaisemassa on kaksiaukkoinen kiviholvisilta, joka on rakennettu vuosisadan alussa.