Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Hattula
 
Retulansaaren kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Vanajaveden Retulansaari muodostaa yhtenäisen kulttuurimaisema-alueen, jossa asutuksen jäljet ovat havaittavissa aina rautakaudelta saakka. Myllymäen kalmisto on Tyrvännön suurin, sillä siinä on kaikkiaan 111 kumpua. Lisäksi saarelta on löydetty 15 uhrikiveä. Kaikki tämä todistaa paikan keskeisestä merkityksestä pakanallisella ajalla. Saaren keskellä sijaitsevat tiiviinä asutusrykelmänä Alikartanon, Ylikartanon ja Laurilan tilojen rakennukset. Kapea tiepenger sillalta kyläkeskukseen kulkee halki kauniiden katajaa kasvavien ketojen.
-Alikartanon päärakennus on rakennettu 1870-luvulla ja uusittu 1890-luvulla. Pihan toisella sivulla sijaitsee vanhempi päärakennus, joka on rakennettu 1700-luvun lopulla.
-Ylikartanon päärakennus on rungoltaan mahdollisesti 1700-luvulta. Nykyinen ulkoasu on vuodelta 1887. Pakarirakennus on hyvin vanha. Hirsinen viljamakasiini on vuodelta 1812 ja kivinavetta 1870-luvulta. Tilalla on oma kotimuseo.
-Laurilan tilan päärakennus on 1800-luvulta.