Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Hauho
 
Alvettulan ja Hyömäen kylien kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Alvettulan vanha kyläkeskus sijaitsee Alvettulanjoen varrella tiiviinä rykelmänä muodostaen kapean raitin, jota vanhat rakennukset reunustavat. Maisemallisesti Alvettulan kylän asutus ja viljelykset yhtyvät Hyömäen kylän kulttuurimaisemaan. Mäen päällä sijaitsee kylän nykyinen keskus, jossa ovat mm. vanha kansakoulu, Väinölän työväentalo vuodelta 1907 ja seurojentalo 1930-luvulta sekä näiden ympärillä vanhaa mäkitupa-asutusta, joka kuuluu Hyömäen kylään. Hyömäki muodostaa yhä viehättävän, kasvistoltaan moni-ilmeisen rykelmäkylän, jossa myös kyläraitisto on hyvin säilynyt. Keskeisessä asemassa on Hyömäen kartano eli Iso-Kourulan vanha rälssisäteri, jonka mansardikattoinen päärakennus on rakennettu 1800-luvun alussa. Kartanon pihaan johtaa kaunis vaahterakuja. Parhaiten ovat perinteisen asunsa säilyttäneet kylän lukuisat itsellis- ja mäkitupalaismökit.
-Soiniemen eli Solperin tilan nimi viittaa muinaiseen helavalkeaperinteeseen. Kaksikerroksinen, pohjalaismallinen päärakennus on eräiden tietojen mukaan 1700-luvun jälkipuolelta. Punatiilinen karjarakennus on vuodelta 1860.
-Alvettulan kaksikaarinen teräsbetonisilta on vuodelta 1916.
-Miekan tilan talouskeskus siirrettiin isossajaossa 1830 Alvettulan kylän keskuksesta noin kilometrin päähän. Tuon ajan rakennuksista on jäljellä ainoastaan rakennustavaltaan vanhakantainen savusauna .