Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Hauho
 
Ilmoila-Niemikylät-Matkantaka kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Ilmoilan kylän asutus on sijoittunut viehättävän raitin varrelle. Raitti on osa vanhaa Pälkäneelle johtavaa tietä. Honkasaaren vanhan säteriratsutilan rakennusryhmään kuuluu mm. kaksi 1700-luvun aittaa, kivinavetta vuodelta 1900 sekä tiilinen talli. Tupalan tilalla on säilynyt vanha talonpoikainen asuinrakennus. Matkantaan kylän kolmen tilan rakennukset sijaitsevat tiiviinä rykelmänä viljelysten ja järven välissä. Kartanon vanhempi, pitkä päärakennus on 1800-luvun alkupuolelta ulkovuorauksen ollessa vuosisadan lopulta. Ali-Äijälän vinkkeli päärakennus on 1850-luvulta. Matkantaan kulttuurimaisemaan liittyy myös Aikkolan kylän Mattila sekä Niemikylien mökkiläisasumukset vanhan maantien varrella. Mattilan pitkä päärakennus on 1800-luvulta, toinen vanha asuinrakennus on punamullattu. Talousrakennuksista mainittakoon kivinavetta vuodelta 1866 sekä vanhat aitat.