Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Hauho
 
Hahkialan-Kyttälän kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Länsi-Hahkialan opetus- ja koetilan rungon muodostaa entinen Hahkialan kartano. Kartanon kivinen, klassistinen päärakennus on rakennettu 1915-17 (K. Lindahl). Konttorirakennus on vuodelta 1911. Hahkialan päärakennusta ympäröivät erittäin edustavat puistoistutukset. Puisto ja puutarha ovat vanhimmilta osin 1800-luvun alkupuolelta. Nykyinen puistosommittelu perustuu puutarha-arkkitehti Paul Olssonin suunnitelmaan. Kartanoalueelta johtaa maantielle vanha koivukuja sekä lehmus- ja tammikujanne,jonka päätteenä on Hauhon kirkko. Kartanoaluetta ympäröivä laaja kulttuurimaisema yhtyy Tuittulan kylän viljelyksiin.
-Laajojen viljelysten ympäröimä Tuittulan kyläkeskus on suhteellisen tiiviisti rakennettu. Perinteistä rakennuskantaa on mm. Mässin ja Ylöstalon tiloilla.
-Kyttälän entisen rälssisäterin jugendtyylinen, puinen päärakennus on vuodelta 1913. Toinen, 1800-luvun alkupuolella rakennettu asuinrakennus on uusittu myös tällöin. Rakennusryhmään kuuluvat lisäksi kivinavetta, tiilinen viljamakasiini, vanha aitta ja punamullattu työväen asuinrakennus. Talouskeskus sijaitsee kauniisti mäellä viljelysten ympäröimänä.
-Hahkialan ja Kyttälän kulttuurimaisemaan liittyy myös Talolan rakennusryhmä, jossa pitkä päärakennus on 1800-luvulta ja pienempi asuinrakennus vuodelta 1925.