Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Hausjärvi
 
Kirkonkylä-Hikiä kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Hausjärven puukirkko on rakennettu 1787-88 (M.Tolpo). Tyypiltään se on tornillinen pitkäkirkko, jossa alttaripäädyn nurkat ovat viistetyt. Runkohuoneen molemmin puolin on tätä kapeammat ja matalammat ristivarret. Itäpäätyyn liitettiin 1860 matala, satulakattoinen sakaristo-osa. Kirkkoa on korjattu useaaneri otteeseen. Kirkkomaa on ympäröity kiviaidalla.
-Hirsinen pitäjänmakasiini on vuodelta 1853. Hausjärvi-Seura on sisustanut siihen kotiseutumuseon.
-Hausjärven entisen kirkkoherranpappilan uusrenessanssityylinen päärakennus on vuodelta 1892 ja arkistosiipi vuodelta 1939. Vanha renkituparakennus on vuodelta 1897. Pihapiiriin kuuluu lisäksi aittarivi sekä tiilinen navettarakennus, molemmat viimevuosisadan lopulta. Kappalaisen pappilan Kivekkään päärakennus on vanha kirkonkylän tyttökansakoulu vuodelta 1869, joka siirrettiin nykyiselle paikalleen 1892. Uusrenessanssityylinen ulkovuoraus on tältä ajalta.
-Hausjärven entinen kunnalliskoti on vuodelta 1905. Sitä ympäröi hoidettu puisto.
-Vanha Hämeentie johti keskiajalla Hämeenlinnasta Janakkalan ja Hausjärven kautta Vantaanjoen suulle. Se on säilyttänyt Hausjärven alueella pääpiirteissäään perinteisen linjauksensa. Tien varrella on erittäin kaunista asumus- ja viljelymaisemaa. Vanhaa rakennuskantaa on mm. Ali-Hinkkalan, Yli-Hinkkalan, Aapolan, Kolkkalan ja Kajannon tiloilla. Nuorisoseura Sarastuksen seuratalo Ahjola on valmistunut 1908. Rakennusta on myöhemmin laajennettu. Kirkolta Lavintoon päin on tien varressa joukko 1800-luvun pieniä itsellisasumuksia.