Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Hausjärvi
 
Lavinnon kylä ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Vanhan Hämeentien varrella sijaitseva Lavinnon kylä on eräs Kanta-Hämeen parhaiten säilyneitä kyläkokonaisuuksia. Talot sijaitsevat tiiviinä ryhmänä kyläraitin varrella. Talojen pihat avautuvat raitille.
-Yli-Lemolan pitkä päärakennus on vuodelta 1855. Rakennuksen keskiosa on ilmeisesti korotettu myöhemmin kaksikerroksiseksi. Suorakaiteen muotoista pihaa rajaavat vanhojen talousrakennusten rivit.
-Huttalan pitkä päärakennus on 1800-luvulta. Hirsinen karjasuoja on vuodelta 1915 ja aitta 1800-luvun jälkipuolelta.
-Myös Yli-Mattilan ja Ali-Lemolan rakennukset ovat säilyttäneet perinteisen 1800-luvun asunsa. Tien toisella puolen sijaitsevalla Ollilan tilalla on vanhoja aittoja.