Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Hausjärvi
 
Turkhaudan kylä ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Turkhaudan kylä sijaitsee keskiaikaisen Hämeentien varrella. Elävää kyläkuvaa rikkovat kylän eteläosan useat sorakuopat.Tienristeyksen pohjoispuolella on säilynyt vanhoja 1800-luvun asuinrakennuksia. Yksittäisistä rakennuksista on mainittava Yli-Torttilan jugend-tyylinen päärakennus 1900-luvun alkupuolelta. Tienristeyksessä sijaitseva seurojentalo on rakennettu 1915, mutta sitä on myöhemmin uusittu. Turkhaudan työväenyhdistyksen talo on rakennettu 1906 ja jatkettu myöhemmin. Kylän itäpuolella avautuu poikkeuksellisen laaja viljelysmaisema, joka yhtyy pohjoisessa Puujoen kulttuurimaisemaan.