Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Hausjärvi
 
Oitin rautatieasema
 
Kuvaus:

Oitin puinen asemarakennuson rakennettu 1867-69 III luokan aseman tyyppipiirustusten mukaan. Asemaa on laajennettu 1876 ja 1917. Vaikkakin asemarakennuksen koristelua on jonkin verran karsittu, on se silti säilyttänyt alkuperäisen asunsa varsin hyvin. Asemarakennukseen liittyy pieni puisto ja VR:n vanhojen asuinrakennusten ryhmä.