Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Hämeenlinna
 
Ns. Koilliskulman alue
 
Kuvaus:

Linnankadun pohjoispäässä on säilynyt edustava ryhmä vanhoja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia. Alueen merkittävyyttä korostaa sen liittyminen Hämeen linnan maisemaan.
-Hämeen läänin maanmittauskonttorin klassistinen kivirakennus rakennettiin 1910-1911 (R.Björnberg. Rakennusta on laajennettu 1939 ja arkisto-osa on korotettu 1959.
-Entisen postitalon nimellä tunnettu empire-tyylinen kivirakennus rakennettiin yläalkeiskouluksi 1846 (E.B. Lohrmann, J. Wik, C.J.E. Gustavson). Postikonttorina se oli 1890-1953. Yhdessä maanmittauskonttorin rakennuksen kanssa se muodostaa tyylillisesti yhtenäisen kokonaisuuden. Lukiokadun varrella on säilynyt lisäksi ryhmä viiime vuosisadan jälkipuolella rakennettuja puutaloja.
-Monen kansallisen suurmiehemme opinahjona tunnettu Hämeenlinnan lyseo on vuodelta 1888 (G.Wilenius, M.Schjerfbeck). Rakennusta laajennettiin kahdella siipiosalla 1936 (Y. Sadeniemi, G. Wigström).
-Nykyisin Hämeenlinnan sotilaspiirin esikunnan käytössä oleva Linnankatu 14:n rakennus on vuodelta 1875. Lukiokatu 4:n asuinrakennus on päärakennuksen ikäinen. Kerhotalona tunnettu puinen asuinrakennus on vuodelta 1863. Rinnetontin alalaidassa on rehevä puusto.
-Ns. Talomuseoalueella korttelissa II/6 on säilynyt muutama vanha puurakennus. Korttelien välissä on kaupunkikuvan kannalta keskeinen puistokuja, joka on osa linnan ja kaupungin keskustan välistä puistoakselia. Linnankatu 11:n puinen asuinrakennus on vuodelta 1876. Tontilla II/6/23A on kaksi 1880-luvulla rakennettua puista asuinrakennusta, joiden vuoraus on aikakaudelle tyypillistä nikkarityyliä. Eino Leino asui 1890-95 Linnantien varrella sijaitsevassa talossa. Lukiokatu 9:n puurakennus on vanhimmilta osiltaan vuodelta 1834 rikasmuotoisen uusrenessanssivuorauksen ollessa vuodelta 1890 (F.W. Lagerström). Myös Linnankadun puoleinen pienempi puurakennus vuodelta 1834 vuorattiin tällöin. Rakennuksia yhdistää komea rapattu porttiholvi. Lukiokatu 9:n rakennus on ilmeisesti 1830-luvulta. Sibeliuksenkadun suuntainen siipi liitettiin siihen 1879 ja koko rakennus vuorattiin yhtenäisesti rikasmuotoiseen nikkarityyliin.
-Ns. Töyryn talosta ovat säilyneet vain rikkaasti koristellut julkisivut tulipalon tuhottua tämän 1880 rakennetun puutalon.