Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Suomenniemi
 
Suomenkylän kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Suomenkylän vanhimmat talot ovat 1880-luvulta ja yhdessä ympäröivien viljelysmaiden kanssa ne muodostavat arvokkaan kulttuurimaiseman, joka on säilyttänyt alkuperäisen luonteensa. Kylän rakennukset sijaitsevat melko tiiviinä ryhmänä kirkolle johtavan tien varrella.