Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Hämeenlinna
 
Suomen kasarmit
 
Kuvaus:

Hämeenlinnan 7. Tarkk'ampujapataljoonan kasarmialue on rakennettu 1881-83 Yleisten rakennusten ylihallituksessa laadittujen (A.Boman) tyyppipiirustusten mukaan. Neljästä puisesta miehistörakennuksesta on säilynyt vain yksi. Ehjänä on sen sijaan säilynyt päällystön puisten asuinrakennusten muodostama yhtenäinen rivi alueen itälaidassa. Kasarmialueen keskellä sijaitsevat vanha päävartio, tiilinen leipomo sekä verstas-ja varushuonerakennukset. Turuntien varrella olevat tiiliset miehistökasarmit samoin kuin tiilinen upseerikerhorakennus ovat 1910-luvulta.