Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Hämeenlinna
 
Aulanko
 
Kuvaus:

Eversti Hugo Standertskjöld osti 1883 Karlbergin tilan Vanajaveden rannalta ja rakennutti siitä edustavan kartanomiljöön rakennuksineen ja laajoine puistoineen. Alueen vanhasta rakennuskannasta on säilynyt puinen ns. Kavaljeeri-rakennus 1890-luvulta (W.Aspelin). Vuonna 1938 valmistui aikakautensa huomattavimpiin funktionalismin edustajiin lukeutuva hotellirakennus (M. Blomstedt - M. Lampén). Rakennusta on myöhemmin laajennettu. Eversti Standertskjöldin luoma Aulangon puisto on maamme merkittävimpiä puistotaiteen edustajia. Päärakennuksen ympäristössä on havaittavissa sekä ranskalaisen että englantilaisen puistotyypin piirteitä. Myös suuressa luonnonpuistossa on paljon tekomuotoja, joista merkittävimpiä ovat kaksi tekolampea, Joutsenlampi ja Metsälampi. Vanhimpia alueen rakenteista on vanha tekoraunio. Metsälammen rannalla sijaitsee koristeellinen huvimaja ja tiilinen Onnen temppeli sekä Aulangon linnavuoren laella graniittinen näkötorni vuodelta 1906 (W. Aspelin). Näkötornin itäpuolella, Aulangonjärven rannalla on Karhuluola, jonka karhuveistos on taiteilija Robert Stigellin käsialaa. Aulangon puistosta muodostettiin 1930 luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on n. 100 ha. Aulangon alueen maisemallinen merkitys on huomattavasti tätä laajempi. Vanajaveden puolella se liittyy hopeapajuistutuksineen Kaupunginpuiston, Linnan kasarmien ja Hämeen linnan muodostamaan maisemakokonaisuuteen. Puiston läpi kulkeva istutuksin reunustettu tie on maisemallisesti merkittävä.