Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Hämeenlinna
 
Perttula (Perttulan erityisammattikoulu)
 
Kuvaus:

Maaherra Carl Otto Rehbinder osti 1857 Perttulan vanhan ratsutilan ja rakennutti 1860 komean puisen päärakennuksen (C.A. Edelfelt). Rakennus oli alunperin rapattu, mutta 1896 rappaus poistettiin. Myös päärakennusta ympäröivä puisto samoin kuin pieni aittarakennus on Rehbinderin ajoilta. Vuonna 1891 Perttulaan perustettiin nk. tylsämielisten kasvatuslaitos. Valtaosa puisesta rakennuskannasta, kaikkiaan kuutisenkymmentä rakennusta on 1890- ja 1910-luvuilta. Nykyisin Perttulassa toimii ammatillinen koulutuskeskus.