Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Imatra
 
Immolan kasarmialue
 
Kuvaus:

Immolan kasarmialue suunniteltiin puolustusministeriössä 1930-luvulla (A.Blomstedt, E.Borg, E.Hyvärinen) ilmavoimien lentorykmentille. Funktiosta johtuen rakennukset sijaitsevat varsin kaukana toisistaan. Alue on nykyisin rajavartiolaitoksen käytössä.