Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Suomenniemi
 
Lyytikkälän talo
 
Kuvaus:

Suomenniemen Lyytikkälä on Etelä-Karjalan parhaiten säilyneitä talonpoikaisia tilakokonaisuuksia. Suuri puinen päärakennus on vuodelta 1867. Rakennus on vuorattu leveällä vaakaponttilaudalla. Liiterinä on vanhan päärakennuksen kamariosa 1800-luvun alusta. Pihapiiriin kuuluu kaksi tallia, vanhempi vuodelta 1827, uudempi vuodelta 1843. Aitoista vanhimmat ovat 1700-luvun lopulta. Niistä neljä muodostaa yhtenäisen aittarivin kolmen aitan ollessa erillisiä. Vanha lohkokivinavetta on vanhimmilta osin 1870-luvulta. Rakennuksia on entistetty museoviraston toimesta.