Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Janakkala
 
Viralan kartano ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Viralan kartanon puinen päärakennus on uusittu nykyiseen uusrenessanssiasuunsa 1890-luvulla. Kartanoalueeseen kuuluu joukko 1800-luvun asuinrakennuksia sekä tiilinen tehdasrakennus vuodelta 1914. Päärakennusta ympäröivä puisto on istutettu pääosin 1880-luvulla. Viralan kartano perusti 1872 viinatehtaan ja 1885 toimintaa laajennettiin hiivatehtaalla. Kieltolain jälkeen toiminta jatkui 1932-42. Myöhemmin on Viralassa harjoitettu myös teknokemiallista teollisuutta sekä herkkusienen viljelyä. Sahatoimintaa on Viralassa harjoitettu 1882-1930. Viralan kartanon rakennusryhmällä on huomattava merkitys Viralanjärven koillisrannan viljelymaisemassa.