Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Janakkala
 
Tervakosken teollisuusmiljöö
 
Kuvaus:

Tervakosken ikimuistoisen myllykosken partaalle perustettiin 1780 sahalaitos ja 1818 perusti kamarineuvos G.G. Nordenswan paikalle paperitehtaan, joka on nykyisin Suomessa toimivista vanhin. Alussa tehdas toimi vesivoimalla valmistaen lumpuista paperia. 1850-luvulla tehdas siirtyi käyttämään höyryvoimaa ja paperin valmistus koneellistui. Setelipaperin valmistus aloitettiin 1887. Kosken partaalla sijaitsevat tiiliset tehdasrakennukset on rakennettu useassa eri vaiheessa. Oktogoninmuotoinen käsipaperiosasto (C.G.Hult) vuodelta 1875 on rakennuksista vanhin. Vanha paperitehdas on 1920-luvulta (K.J.Ahlskog). Tehdasalueen eteläpuolella sijaitsevat puiset työväen asuinrakennukset, joista valtaosa on 1900-luvun ensi vuosilta. Niiden lähellä sijaitsee Lepolan vanhustentaloryhmä, jossa kolme vanhinta rakennusta vuodelta 1935 (J. Eklund) ja kaksi rakennusta vuodelta 1945 (H.Kautonen). Jokirannassa on työnjohtajien asuintalo Pomola vuodelta 1900 (R.Björnberg). Entinen kansakoulu on vuodelta 1891. Vanhan tehdaskylän kaakkoispuolella sijaitsee yhtenäinen omakotialue, joka on rakentunut 1940-luvulta lähtien. Tehdasyhdyskunnan puukirkko valmistui 1936 (J.Eklund) ja vieressä sijaitseva kellotapuli 1938. Tervakosken kartanon puinen päärakennus on vuodelta 1802. Vuosina 1935-36 rakennus muutettiin nykyiseen klassisistiseen, mansardikattoiseen asuunsa (J.Eklund). Viereisen asuinrakennuksen runko on vuodelta 1790. Rakennuksia ympäröi vanha puisto. Erillisen talouspihan ympärillä ovat tiiliset navetta- ja tallirakennukset 1870-luvulta sekä joukko väenrakennuksia, joista vanhin vuodelta 1847. Kartanoalueeseen liittyy myös toimihenkilöiden asuinalue Pariisi, jonka kaksi paritaloa ovat vuodelta 1938 (J.Eklund). Kartanon vanha viljamakasiini on muutettu 1955 virkalijaklubiksi (H.Kautonen).