Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Janakkala
 
Leppäkosken kartano ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Leppäkosken kartanon historiaan liittyy kaksi kulttuurihistoriamme merkittävää nimeä. Uno Cygnaeus syntyi kartanossa 1810 ja 1857 syntyi Ida Aalberg kartanon sivurakennuksessa. Kartanon päärakennus on rakennettu yksikerroksisena 1800-luvun alussa. Rakennusta jatkettiin 1873 kaksikerroksisena ja koko rakennus vuorattiin yhtenäisesti. Pihamaan molemmin puolin sijaitsevat symmetriset sivurakennukset on rakennettu 1854-55. Kartanopihan pohjoispuolella on talousrakennusten ryhmä. Kartanon puisto on istutettu 1800-luvun alkupuolella. Leppäkosken yli johtaa vanha puusilta, joka yhdessä jokirantojen vanhan puuston kanssa muodostaa kauniin näkymän.