Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Jokioinen
 
Jokioisten kirkko ympäristöineen
 
Kuvaus:

Jokioisten pieni puukirkko on rakennettu 1631. Malliltaan se on alunperin ollut lounaissuomalaista tyyppiä edustava pitkäkirkko, jonka kylkiäisinä olivat sakaristo ja asehuone. Nykyiseen sveitsiläistyyliseen asuunsa kirkko uusittiin 1862 (C.A. Edelfelt). Tältä ajalta on myös kirkon pieni länsitorni. Kirkkoa ympäröi vanha hautausmaa, jonka kupeella on puinen kellotapuli. Eräiden lähteiden mukaan se olisi kirkon ikäinen, toisten mukaan vuodelta 1708. Malliltaan tapuli on varhaista, tolpparakenteeseen perustuvaa tyyppiä. Kirkkoherranpappilan puinen päärakennus on rakennettu 1903-04 (Gesellius-Lindgren-Saarinen). Kansallisromanttinen rakennus on vuorattu osin paanuilla.