Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Jokioinen
 
Loimijoen kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Jokioisten keskustan molemmin puolin muodostavat Loimijokeen laskeutuvat viljelykset tasapainoisen kulttuurimaiseman. Erityisen kaunis näkymä tähän maisemaan avautuu Pappilamuseon mäeltä. Asutus tällä alueella on ilmeisesti varhaiskeskiaikaista perua. Vaulammin kylän Mattilassa ja Jaakkolassa on edustavat päärakennukset 1800-luvun jälkipuolelta. Vaulammin kansakoulu on vuodelta 1901.
-Jokioisten kappalaisenpappila on rakennettu 1800 Jokioisten kartanon omistajan maaherra E.G. von Willebrandin toimesta. Mansardikattoinen rakennus muurattiin alunperin savesta, mutta vuorattiin pian tämän jälkeen tiilillä. Pappilarakennukseen sisustettiin 1959 museo. Kappalaispappilan päärakennusta ympäröi vanha puisto, jonne on siirretty kaksi vanhaa aittaa, savusauna ja lato. Pappilamäeltä on suurenmoinen näköala ympäröivän Loimijoen kulttuurimaisemaan.