Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Jokioinen
 
Jokioisten kapearaiteinen rautatie, Minkiö-Jokioinen
 
Kuvaus:

Humppilan ja Forssan välisestä, 1898 liikenteelle avatusta kapearaiteisesta rautatiestä on säilynyt seitsemän kilometrin pituinen rataosuus Jokioisten ja Minkiön välillä. Minkiön vanha asemarakennus on alkuperäinen. Säännöllinen liikenne radalla lopetettiin 1974 ja vuodesta 1978 liikennöintiä on hoitanut museorautatieyhdistys.