Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kalvola
 
Kalvolan kirkkomaisema
 
Kuvaus:

Iittalasta Kuurilaan johtavan ikivanhan maantien varsilla on kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennuskantaa ja kaunista puustoa. Vanhaa asutusta ovat Keikkalan Leipälän rakennusryhmä sekä Klingen ja Pihlajamäen mäkitupalaismökit. Vanhainkodin itäpuolella on joukko 1800-luvun perinteisiä asuin- ja ulkorakennuksia. Rannan puolella sijaitseva Tallinmäen aitta esiintyy jo Werner Holmbergin maalauksessa vuodelta 1857. Seudun vanhempaa huvila-asutusta edustavat Tonttulan huvila Hommosenkärjessä sekä Ivar Wilskmanin rakennuttama huvila tämän luoteispuolella.
-Kalvolan keskiaikainen kivisakaristo on ilmeisesti 1400-luvun jälkipuolelta. Se on liittynyt paikalla sijainneeseen puukirkkoon. Sakariston pohjoispäädyssä on tiilistä, hämäläistyyppistä koristelua. Sakariston sisäkatteena on kahdeksanjakoinen rengasholvi. Ympärillä on vanha hautausmaa.
-Kalvolan kivikirkko on rakennettu 1919-21 (I.Launis). Malliltaan basilikaaliseen pitkäkirkkoon liittyy torni, jonka huippua on muutettu myöhemmässä korjauksessa. Kirkon ulkoseinät ovat harkotettua Kalvolan graniittia. Kirkkosalia kattaa betoniholvi. Kirkon vieressä oleva hirsinen pitäjänmakasiini vuodelta 1857 on kotiseutumuseona. Kirkkomaisemaan kuuluu myös kirkkoherranpappila vuodelta 1901. Sen pihapiiriin kuuluvat vanha hirsipintainen väentupa, tiilinen navetta ja hirsinen makasiini.