Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kalvola
 
Niemen kartano ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Niemen kartanon kaksikerroksinen, valkeaksi rapattu, tiilinen päärakennus on vuodelta 1826. Uusklassillinen rakennus on poikkeuksellisen edustava. Pihapiirissä sijaitseva puinen konttorirakennus on 1700- ja 1800-lukujen vaihteesta. Tiilinen viljamakasiini on 1830-luvulta. Talouspihan puolella sijaitsee vanha väentupa sekä tiiliset karjasuojat ja talli 1870-luvulta.Rakennusten ympärillä levittäytyy vanha puisto ja tulotie on koivurivien reunustama. Maisemallisesti kartano sijaitsee erittäin edustavasti Äimäjärven länsipohjukan ja laajan viljelysaukean välissä.