Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kalvola
 
Kankaisten kartano ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Kankaisten kartano kaksikerroksinen, hirsinen päärakennus on vuodelta 1851. Nykyinen, klassistinen ulkoasu on vuodelta 1951 (H.Siren). Rakennusta ympäröi hoidettu luonnonpuisto ja kartanopihaan johtaa pitkä koivukuja. Pihapiiriin kuuluu vanha asuinrakennus ja 1800-luvun alussa rakennettu aitta. Kivi-ja tiilirakenteinen navetta- ja tallirakennus on rakennettu 1800-luvun keskivaiheilla ja jatkettu 1900. Äimäjärven koillisrannan vanha maantie kulkee kauniin viljelysmaiseman halki.