Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Lammi
 
Vanhankartanon-Kivismäen kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Ormajärven itärannalla sijaitsevan Vanhankartanon kaksikerroksinen puinen päärakennus on rungoltaan 1700-luvulta. Nykyiselle paikalleen se siirrettiin 1892 ja 1937-39 rakennus uusittiin (C.Frankenhaeuser, M.Granberg). Päärakennusta ympäröi puutarha ja puisto, joka ulottuu luonnonpuistona Työlaitoksen mäelle. Puistossa on esihistoriallinen miekanhiontakivi. Rantaan johtaa vanha tammikuja ja maantielle koivukuja. Maantien toisella puolen, vanhalla kartanotontilla on talousrakennusten ryhmä, jossa kivinavetta on vuodelta 1894. Myös punamullatut työväen asuinrakennukset ja aitta ovat 1800-luvulta. Vanhankartanon ympäristö on erittäin edustavaa viljelysmaisemaa, jota sekä kartanon oma että Kivismäen koivukuja halkovat. Kivismäen kartanon kaksikerroksinen päärakennus on rakennettu kahdessa vaiheessa alakerran ollessa ilmeisesti 1700-luvulta ja yläkerran 1800-luvun alkupuolelta. Suuri lasikuisti lienee 1800-luvun keskivaiheilta. Kartanon toinen, mansardikattoinen asuinrakennus on siirretty nykyiselle paikalleen 1820. Rakennus on perimätiedon mukaan Vanhankartanon entisen päärakennksen siipi 1760- tai 1770-luvulta. Lisäksi rakennusryhmään kuuluu kolmas asuinrakennus, pakaritupa, 1800-luvun alkupuolelta. Talousrakennuksista mainittakoon harmaakivinavetta 1800-luvun keskivaiheilta, kaksikerroksinen aitta, aittarivi ja viljamakasiini. Päärakennusta ympäröivä englantilaistyylinen puisto on 1800-luvun alkupuolelta. Lammin reservikomppanian kasarmit sijaitsivat vuosina 1883-99 nykyisen Parikkalan työlaitoksen paikalla. Kasarmin ajalta on yksi hirsinen miehistökasarmi sekä kolme ruutikellaria.