Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Lammi
 
Porkkalan kartano ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Porkkalan kartano on vanhaa rälssiä ja se on kuulunut mm. Tavast-, Fincke- ja Horn-suvuille. Kartanon kaksikerroksinen puinen päärakennus on1820-luvulta. Nykyinen ulkoasu on vuosisadan vaihteen tienoilta. Kivinavetta on vanhimmilta osin vuodelta 1825. Päärakennusta ympäröi kaunis englantilaistyylinen puisto. Puiston reunassa on erikoinen tornillinen huvimaja 1850-luvulta. Kartanon ympärillä levittäytyy laaja viljelysmaisema, jota halkoo pitkä koivukujanne. Ormajärveä kiertävän maantien varrella on Porkkalan kansakoulu vuodelta 1904.