Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Taipalsaari
 
Nikinlahden kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Eteläkarjalaista kulttuurimaisemaa edustavimmillaan on Nikinlahden rantamaisema, jossa pellot, vaihteleva puusto ja Nikin hovin rakennusryhmä muodostavat monipuolisen kokonaisuuden. Nikin hovin puinen päärakennus lienee rakennettu 1830-luvulla ja nykyiseen muotoonsa se korjattiin 1896. Pihapiirissä on säilynyt muutama vanha ulkorakennus.