Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Lammi
 
Syrjäntaustan kylä ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Syrjäntaustan kyläkeskus on jakotoimituksista huolimatta säilynyt varsin tiiviinä. Vanha Raittinristi on kylän keskus. Seppälän tilan vanhat rakennukset reunustavat raittinäkymää. Vanhasta Napolan umpipihasta on jäljellä vain syytinkirakennus ja kaksikerroksinen aitta. Kyläkeskuksesta syrjässä sijaitsee Soilan tilan rakennusryhmä, jossa pitkä päärakennus on vuodelta 1901. Syrjäntaustan jugendtyylinen koulurakennus on vuodelta 1908.