Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Lammi
 
Kurkijärven-Montolan kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Montolan kylä on maisemallisesti ympäristöstään poikkeava voimakkaasti polveilevien rinnepeltojensa vuoksi. Alhaalla jokilaaksossa on kylän vanha myllypaikka. Perinteistä rakennustapaa edustaa Turengin tien varressa sijaitseva Heikinmäki. Kurkijärven kartanon puinen, empiretyylinen päärakennus on 1800-luvun alkupuolelta. Talouspihan puolella on kaksi vanhaa asuinrakennusta. Päärakennusta ympäröi tuuhea englantilaistyylinen puisto.